Jag har flera års erfarenhet av chefsutveckling och ledarskapsutbildning i kombination med personlig utveckling. I samarbete med Svenska Management gruppen (Mgruppen) är jag handledare i flertalet öppna chef- och ledarskapsprogram samt företagsinterna uppdrag sedan 1998.

Tidigare har jag arbetat som purser och nödträningsinstruktör inom flygbranschen med flertalet utlandsstationeringar.

Om och om igen blir jag påmind om hur beroende vi är av att kunna nå fram till varandra för att skapa värdefulla möten, gott samarbete och i slutändan ett önskat resultat. Men också i nära relationer. Samtidigt är tydlig kommunikation många gånger vår största utmaning i vardagen. Då vi inte når fram skapar det ofta allt från litekrångel till ganska smärtsamma upplevelser och missförstånd beroende på vår förmåga att hantera situationen och som konsekvens uteblivet önskat resultat.

Så vad kan vi göra? Efter att ha prövat ett flertal olika metoder, förhållningssätt, tekniker så fastnade jag för Nonviolent Communication i början på 2000-talet. Och sedan dess har jag praktiserat, fördjupat, delat med mig och certifierat mig internationellt som handledare.

Några tydliga skillnader som jag upplever efter flera års praktiserande är en ökad tillit att kunna hantera och tilloch med lösa konflikter som jag tidigare bara hade undvikit. Jag upplever även större trygghet att uttrycka mig uppriktigt och berätta vad jag önskar till skillnad från att ”bita ifrån eller bita ihop”. När jag tackar ja till något så har jag givit mig tid att stämma av om jag har de rätta förutsättningarna att genomföra det jag ska göra istället för att bara oreflekterat svara ja.

Om vi vill förändra vår vanliga reaktion på en situation, om vi vill agera på ett nytt sätt, behöver vi utbildning och praktik. Detta beror på att när vi blir stressade i en situation: Kommer vi sällan nå våra förväntningar på hur vi tycker att vi borde göra. Istället kommer vi agera utifrån vad vi tränat och praktiserat mest.” Archilohus 650 Bc

Chef och ledarskap

When you´re transparent with honesty and sincerity and within the guidelines of what´s considered professional in your work setting, people often find it inspiring.

Nonviolent Communication

”How I choose to look at any situation will greatly affect whether I have the power to change it or make matters worse”
Marshall Rosenberg