NVC i Norge eller som det heter där, Ikke volds kommunikasjon.

Under 3 års tid var jag och min kollega Anniken Poulssen Beer, rektor vid Deor barnehage i Vestby kommune, involverade i ett projekt som handlar om att utbilda och träna personalen vid kommunens alla förskolor samt fyra privata förskolor. Detta innebär 200 vuxna. Projektet kommer att pågick under 2012 till 2015.

I vårt uppdrag ingick att öka personalens förmåga att integrera IVK´s förhållningssätt och att kunna hantera konflikter. Och att skapa en gemensam förståelse som bygger på att barn gör så gott de kan och då vi vuxna inte får den respons vi vill, handlar det ofta om oförmåga och inte ovilja .

Syftet var att stärka barnens självkänsla och engagera dem så att de får en god mental hälsa, att de får ett språk som hjälper dem att sätta ord på vad de känner och behöver samt att bygga ett samspel för att stärka barnens själv tillit.

Vad personalen sagt efter utbildningen är att de upplever fler alternativ att välja mellan då de uppstår stressade situationer mellan kollegor och eller barnen, att det fått nya insikter och konkreta verktyg för att hantera och lösa konflikter.

Resultatet följs upp på krav från politisk nivå och utvärderas regelbundet efterhand i bl.a kvalitativa utvärderingar samt noggranna kartläggningar om t.ex. barnens språkutveckling. En större mätning kommer att genomföras 2015.

 

 

 

 

Chef och ledarskap

When you´re transparent with honesty and sincerity and within the guidelines of what´s considered professional in your work setting, people often find it inspiring.

Nonviolent Communication

”How I choose to look at any situation will greatly affect whether I have the power to change it or make matters worse”
Marshall Rosenberg