Snurrar det runt många tankar om vad du borde göra som i sin tur leder till stress och svårigheter att komma både till ro och eller till handling?

Du kanske upplever att arbetssituationen eller livssituationen eller båda tycks ha kört fast på ett sätt som du själv inte hittar lösning på. Kanske vill du hitta ett nytt förhållningsätt till det som just nu existerar?

När det gäller arbetssituationen kommer våra behov och önskemål skifta bland annat beroende på hur nya eller hur rutinerade vi är. Vi kan behöva olika mycket stöd och vägledning under tiden vi växer och utvecklas i arbetsrollen. Handledning eller individuellt ledarstöd är då en hjälp för att kunna reflektera och välja det agerande som bäst stödjer situationen.

Både under och många gånger efter olika utbildningsprogram kan uppföljning och individuellt stöd vara nödvändigt.

När det gäller privata situationer kan det ibland också behövas individuellt stöd för att hitta nya ageranden som bäst responderar med aktuella behov. Tex. Hur kan jag få omgivningen att bättre förstå vad jag vill? Hur kan jag själv bättre förstå vad jag vill? Varför säger jag JA till saker jag egentligen skulle vilja säga NEJ till? Hur kan jag hantera ett låst läge med en annan person? Måste jag alltid ha en ”ursäkt” eller anledning när jag tackar nej till någon ?

Särskilt i hantering av konflikter kan ibland ett stöd utifrån vara nödvändigt för att få ökad förståelse och lite perspektiv på situationen. Det är min övertygelse att många gånger då vi upplever sk ”kontaktlöshet” eller frustration i en situation har vi tappat kontakten med antingen vad vi själva känner och behöver eller vad andra kan ha för känslor och behov givet den specifika situationen. För att kunna förstå och återknyta till ett sätt att samverka behöver vi ofta någon annan som kan stödja oss att gå vidare.

Jag arbetar med personlig handledning utifrån en gemensam överenskommelse om hur många samtal och hur lång tid som du önskar få handledning.

”Man borde lägga ner lika stor resurser på att lösa kontaktlösheten som att lösa arbetslösheten” Okänd

 

 

 

Chef och ledarskap

When you´re transparent with honesty and sincerity and within the guidelines of what´s considered professional in your work setting, people often find it inspiring.

Nonviolent Communication

”How I choose to look at any situation will greatly affect whether I have the power to change it or make matters worse”
Marshall Rosenberg