Efter 17 års erfarenheter i olika ledarskapsutbildningar lägger jag mycket fokus på den direkta kopplingen mellan tydlig och empatisk kommunikation och produktivt arbetsklimat. Kvalitén i kommunikationen kommer att vara avgörande för kvalitén på samarbetet och om samarbetet fungerar kommer det i sin tur ha en påverkan på resultatet och i förlängningen lönsamheten. När vi kan identifiera behov, kommer vi till kärnan av vad andra människor säger, vilket kan vara en enorm tidsbesparing.

Efterfrågan på ett empatiskt ledarskap (Compassion leadership. Daniel E Martin) ökar mer och mer i takt med slimmade organisationer och högre förändrings tempo men också utvecklingen av sk. Teal organizations.( Reinventing organizations, Federic Laloux) Vardagen leder till att vi behöver utveckla ett mer behovsmedvetet och behovsanpassat ledarskap. Med ökad förståelse för vad vi behöver i en specifik situation skapas en större trygghet och ett mer proaktiv förhållningssätt till skillnad från ett reaktivt mönster där vi t.ex. upplever oss bli ”drabbade” hela tiden. Enkelt sagt betyder det att ledare som har utvecklat sin empatiska förmåga och sin behovsmedvetenhet har betydligt större möjlighet att skapa ett arbetsklimat där produktivitet, kreativitet och innovation lättare gror.

Jag hjälper dig som är ledare att förstå dig själv genom att öka medvetenheten kring vilka behov som är viktiga och hur du kan formulera dem till görbara önskemål. Syftet är att ersätta reaktiva överlevnadsstrategier till att stärka förmågan till mer autentiska konstruktiva sätt att respondera.

”Empathy stands out as the one focus area that can drive everything from productivity and profit to morale and meaning in the workplace.”

 

Chef och ledarskap

When you´re transparent with honesty and sincerity and within the guidelines of what´s considered professional in your work setting, people often find it inspiring.

Nonviolent Communication

”How I choose to look at any situation will greatly affect whether I have the power to change it or make matters worse”
Marshall Rosenberg