Vi är beroende av att kunna göra oss förstådda i så många olika sammanhang. Och ändå tycks vi så lätt missförstå och uppfatta överenskommelser och beslut olika och annorlunda. Ofta litar vi, medvetet eller inte, på den tolkning vi själva gör av en situation. Och sedan utgår vi från att vår tolkning är så som det ser ut. Detta ställer naturligtvis till det när vi ska kommunicera med varandra. Det leder till missförstånd, motstånd och konflikter. För att göra annorlunda erbjuder Nonviolent Communication (NVC) ett förhållningssätt och en teknik som stöd. Avsikten är att genom förbättrad kontakt uppnå effektiv och konstruktiv kommunikation som inkluderar och stärker samverkan i allt från vår vardagliga samvaron, till mer svårhanterliga situationer som t.ex. konflikter.

Till vimeo from Aurora Sparre on Vimeo.

Det första steget, är att ”lyssna på dig själv” – göra dig själv medveten om vilka tankar som blir aktiva relativt en situation. Med andra ord; Vad har hänt eller vad har någon sagt och vad tänker du om det? Kan du skilja på vad som hänt och dina tankar om det? Steg två: att komma i kontakt med vad det skapar för känslomässiga upplevelser för dig. Steg tre: Se om du kan komma i kontakt med vilka behov som finns bakom din reaktion. Detta öppnar upp ett utrymme inom dig där du kan välja nya sätt att agera eller uttrycka dig. Steg fyra: Uttryck det du längtar efter på ett sätt som andra tydligt kan förstå och agera på, om de skulle vilja det. Och slutligen: lyssna empatiskt på den respons du får. Kraften i sann empati är enastående och genererar ofta ny energi till handling.

We need empathy/compassion to: Connect with people so they feel seen, heard, and valued, Collaborate successfully, Solve problems, Drive change, Align Interests, Make good decisions, Lead effectively

 

Chef och ledarskap

When you´re transparent with honesty and sincerity and within the guidelines of what´s considered professional in your work setting, people often find it inspiring.

Nonviolent Communication

”How I choose to look at any situation will greatly affect whether I have the power to change it or make matters worse”
Marshall Rosenberg